Wat bedoelen verzekeraars met.....?

Assurantiebelasting

In Nederland is de assurantiebelasting geregeld in de Wet op belastingen van rechtsverkeer. De belasting wordt geheven op de premie (inclusief poliskosten). Meestal wordt de assurantiebelasting geheven en afgedragen door de verzekeraar. Wordt een verzekering afgesloten op de assurantiebeurs, dan is het de plicht van de verzekeringsmakelaar deze belasting in rekening te brengen en af te dragen.

Een aantal verzekeringen is vrijgesteld van assurantiebelasting:

  • transportverzekeringen
  • herverzekeringen
  • verzekeringen die verband houden met dood, leven of welzijn van de mens, zoals arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, zorgverzekeringen en levensverzekeringen.

De assurantiebelasting in Nederland is de afgelopen jaren flink verhoogd:
voor 1 maart 2008 was deze 7%, vanaf 1 maart 2011 bedroeg deze 7,5%, wat toen werd verhoogd naar 9,7%. Op 1 januari 2013 ging de assurantiebelasting naar een record hoogte van 21%.

 

Meest bezocht:

Wat bedoelen verzekeraars met...?