Rechtsbijstandverzekering

Het is absoluut niet ondenkbaar dat u tijdens uw leven minstens één keer wordt geconfronteerd met het gerecht. U hoeft daarvoor helemaal niets fout te hebben gedaan. Ook wanneer iemand anders u schade heeft berokkend kunt u er namelijk voor kiezen om dit voor een rechtbank te brengen of in ieder geval een juridische procedure op te starten. Veel mensen houden er echter helemaal geen rekening mee dat een dergelijke procedure opstarten gepaard kan gaan met een vrij stevig kostenplaatje. Lang niet iedereen beschikt echter over voldoende mogelijkheden om zomaar tegemoet te komen aan de financiële vereisten die een dergelijke procedure toch met zich meebrengt. In dat geval kan beschikken over een rechtsbijstandverzekering ongetwijfeld bijzonder interessant zijn.


Wanneer is een rechtsbijstandverzekering interessant?

In principe is het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering altijd zeer interessant te noemen. Er is echter één uitzondering. Wanneer u op vlak van inkomen namelijk binnen de door de overheid vastgestelde grenzen blijft is de kans bijzonder groot dat u recht heeft op een gefinancierde rechtsbijstand. Dit betekent in de praktijk dat u een advocaat bij een juridisch geschil slechts een zeer beperkte eigen bijdrage dient te betalen. De overige vergoeding wordt dan uitbetaald door de Raad voor Rechtsbijstand. In een situatie als deze is het dus niet echt interessant om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten.

 

Verschillende soorten rechtsbijstandverzekeringen

We onderscheiden tegenwoordig niet één, maar wel twee verschillende soorten rechtsbijstandverzekeringen. U kunt er namelijk niet alleen voor kiezen om een motorrijtuigrechtsbijstandverzekering af te sluiten, daarnaast is er ook nog de gezinsrechtsbijstandverzekering. Deze eerste verzekering zal tussenkomst bieden bij een juridisch conflict die betrekking heeft tot uw deelname met een auto aan het verkeer. In het geval van de gezinsrechtsbijstandverzekering kunt u kiezen voor een dekking die is opgebouwd uit meerdere modules. Dit zorgt er voor dat u zonder probleem perfect zelf kunt bepalen hoe uitgebreid uw verzekering dient te zijn en welke periodieke kosten u wel of juist niet wenst te dragen.

 

Welke verschillende modules bestaan er?

Wanneer u een gezinsrechtsbijstandverzekering gaat afsluiten is het dus altijd interessant om goed te kijken naar de verschillende modules die er bestaan. We onderscheiden op dit vlak bijvoorbeeld de module 'Consument & Wonen'. Deze module biedt een dekking wanneer er een bepaalde aankoop door een consument wordt gedaan. U mag dit vrij ruim nemen, want ook problemen met betrekking tot bijvoorbeeld uw energie-, telefoon- en internetleverancier zijn ingedekt. Kiest u er tegenwoordig vooral voor om uw aankopen via het internet te doen? Ook dan zal deze module u dekking verlenen bij juridische problemen. Een andere bijzonder populaire en interessante module is deze genaamd 'Inkomen'. Deze module dekt problemen en de financiële gevolgen daarvan in die gepaard gaan met bijvoorbeeld uw pensioen evenals de sociale verzekeringsuitkering. Let op, indien u werkzaam bent als ZZP'er of als ondernemer is het doorgaans een vereiste om daar een aparte verzekering voor af te sluiten.

 

Wachttermijn bij een rechtsbijstandverzekering

Bent u na het lezen van bovenstaande ook van plan om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten? In dat geval dient u er wel nog rekening mee te houden dat in het merendeel van de gevallen een wachttermijn geldt van 3 maanden vanaf het ogenblik dat de polis is afgesloten. Dit wil zeggen dat de rechtsbijstandverzekering geen dekking biedt bij conflicten die in deze periode ontstaan. Ook conflicten waarvan reeds sprake was voor het afsluiten van de verzekering worden uiteraard niet ingedekt. Voor deze kosten zult u dus alsnog zelf moeten opdraaien.

 

 

 

 

Meest bezocht:

Wat bedoelen verzekeraars met...?