Verzekering-vergelijken.com

Stormschade

De meest aanzienlijke schade doet zich vaak voor tijdens stormachtig weer in de zomer en herfst. Als gevolg van klimaatverandering lijkt het aantal stormen bovendien toe te nemen.

Voor verzekeraars wordt een weersituatie als storm beschouwd wanneer de windsnelheden meer dan 14 m/s bedragen, wat overeenkomt met ten minste windkracht 7. Zij raadplegen het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) om de windsnelheden en windkracht te verifiëren.

Wat dekt een woonhuisverzekering als het gaat om schade door storm in de tuin?

Naast het huis zelf biedt een woonhuisverzekering ook dekking voor schade aan de vaste elementen in uw tuin, zoals een tuinhuis, schuur of schutting. Wanneer er schade ontstaat door een storm, valt ook deze schade onder de dekking.

Doorgaans hebben verzekeraars tevens voorzieningen getroffen voor vergoeding van bereddingskosten; de kosten die u heeft gemaakt om mogelijke schade te voorkomen. Bijvoorbeeld de kosten voor het verwijderen van een boom die na een storm dreigt op uw tuinhuis te vallen.

Indien de boom toch omvalt, worden vaak ook de kosten voor het opruimen geheel of gedeeltelijk vergoed.

Het is vanzelfsprekend dat een woonhuisverzekering niet uitkeert bij achterstallig onderhoud. Als de dakgoot van het huis omwaait omdat deze al maanden geleden vervangen had moeten worden, wordt deze schade niet vergoed.

Indien de schade onder de dekking valt, geldt er doorgaans een eigen risico. Verzekeraars hanteren eigen risico’s tussen € 200 en € 500 bij stormschade.

Wat dekt een inboedelverzekering bij schade veroorzaakt door storm in de tuin?

Zoals de naam al aangeeft, dekt een inboedelverzekering uw inboedel. Dit omvat niet alleen de losse voorwerpen in uw woning, maar ook de losse bezittingen in uw tuin. Als er bijvoorbeeld door een storm een tak op uw tuintafel valt, wordt dit over het algemeen vergoed als stormschade. Het is echter belangrijk op te merken dat niet alle tuinschade automatisch gedekt hoeft te zijn. Bij veel verzekeraars is schade aan de tuin zelf, zoals beplanting en struiken, uitgesloten. Sommige verzekeraars bieden wel een allrisk dekking voor schade aan planten, struiken of bomen door storm, tot een bepaald bedrag.

Het is aan de verzekeraar zelf om te bepalen wat er precies in de polisvoorwaarden wordt geregeld. Dit werd onlangs nog bevestigd in een uitspraak van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr. 2023-0053, d.d. 19 januari 2023.

Een praktijkvoorbeeld illustreert dit. Tijdens een hevige storm waaide het dak van het tuinhuis van de buren weg. Het dak belandde op de bomen in de tuin van de verzekerde, waardoor enkele bomen en planten beschadigd raakten. De geschatte schade bedroeg meer dan €1.200 aan opruimkosten en ruim €11.000 aan herbeplanting van de bomen. De verzekeraar weigerde echter dekking onder de polis te verlenen. Volgens de polisvoorwaarden was de schade aan de tuin veroorzaakt door weersomstandigheden en daarmee uitgesloten van dekking. De verzekerde legde de kwestie voor aan de geschillencommissie om te bepalen of de verzekeraar een juiste interpretatie van de polisvoorwaarden hanteerde. De geschillencommissie bevestigde deze interpretatie. Het is de verzekeraar die in de polisvoorwaarden bepaalt welke gebeurtenissen wel of niet gedekt worden. Volgens de geschillencommissie is het een feit van algemene bekendheid dat storm een weersverschijnsel is dat valt onder het bredere begrip van weersomstandigheden.