Verzekering-vergelijken.com

De zorgtoeslag, voor mensen met een beperkt inkomen.

Iedere inwoner van Nederland alsook iedereen die in Nederland werkzaam is wordt verplicht om de zogenaamde zorgverzekering of ziektekostenverzekering af te sluiten. Deze verzekering zorgt er als het ware voor dat iedereen wordt ingedekt tegen de hoge kosten van een medische tussenkomst. Op zich is dat natuurlijk bijzonder interessant, ware het niet dat het gaat om een uitermate dure verzekering waardoor de premie lang niet voor iedereen betaalbaar is. Mensen die bijvoorbeeld te maken hebben met een eerder beperkt inkomen hebben het vaak lastig om de hoge verzekeringspremie van de ziektekostenverzekering te betalen. Voor deze mensen bestaat er gelukkig nog zoiets als de zorgtoeslag, een premie die zich specifiek richt op iedereen die met een beperkt inkomen moet zien rond te komen. Wil je graag meer weten over deze toeslag en dan uiteraard in het bijzonder of jij er voor in aanmerking komt? Lees dan snel verder en kom het meteen te weten!

Sinds 2006

De zorgtoeslag is eigenlijk nog vrij nieuw. Deze werd door de overheid namelijk pas ingevoerd in 2006 omdat men moest vaststellen dat mensen met een beperkt inkomen de grootste moeite ondervonden om hun ziektekostenverzekering te kunnen betalen. Om er voor te zorgen dat medische hulp voor iedereen op een betaalbare manier toegankelijk werd is er voor gekozen om de zorgtoeslag in het leven te roepen. De richtlijnen om de premie te kunnen krijgen zijn wel vrij streng. Op deze manier zorgt men er voor dat de premie uitsluitend wordt toegekend aan diegene die hem echt nodig hebben.

Wanneer kan ik aanspraak maken op de zorgtoeslag?

Zoals eerder reeds aangegeven spreekt het voor zich dat je steeds dient te voldoen aan een aantal voorwaarden om de toeslag te kunnen ontvangen. Eén van die voorwaarden heeft betrekking tot de leeftijd. Een zorgtoeslag kan immers uitsluitend worden aangevraagd door personen die 18 jaar of ouder zijn. Voor die leeftijd is de ziektekostenverzekering vrijgesteld van een verzekeringspremie. Daarnaast dient de zorgtoeslag niet alleen, maar samen met een eventuele partner te worden aangevraagd. Om te bepalen of en vooral hoeveel zorgtoeslag je kan krijgen is het immers van het grootste belang om duidelijk aan te geven hoeveel het exacte inkomen van het gezin bedraagt. Alleen op basis daarvan zal er namelijk worden beslist of je de zorgpremie al dan niet zal toegekend krijgen. Om een voorbeeld te geven, in het jaar 2013 mocht het inkomen van een alleenstaande niet meer dan 30.939 euro per jaar bedragen. Voor mensen met een partner mocht het gezamenlijk inkomen niet hoger zijn dan 42.438 euro per jaar.

Kan ik mijn zorgtoeslag opnieuw verliezen?

Het is tot slot bijzonder belangrijk om er rekening mee te houden dat een zorgtoeslag niet iets permanent is. Mensen die het nodig hebben kunnen er uiteraard blijvend een beroep op doen, maar wanneer je inkomen bijvoorbeeld gevoelig wordt verhoogd ben je verplicht om dit kenbaar te maken. Komt je inkomen boven het maximumbedrag uit dat ieder jaar voor de zorgtoeslag wordt aangegeven, dan kan je inderdaad de zorgtoeslag verliezen. Er wordt dan namelijk van uit gegaan dat je over ruim voldoende inkomen beschikt om het verlies van de zorgpremie op te kunnen vangen.

Beperkt inkomen
Blog

Berichten met informatie over verzekeringen. 

Benieuwd naar de premie bij verschillende verzekeraars? Bereken en vergelijk met onderstaande knop.

Laatste berichten