Zorgverzekering

In Nederland geldt een verplichting voor het afsluiten van bepaalde verzekeringen. De zorgverzekering is hier één van. De functie van de zorgverzekering schuilt in het betaalbaar houden van medische zorgverlening voor iedereen. Op het eerste zicht lijkt het verplichte karakter van de zorgverzekering een beetje een doorn in het oog en de periodieke premie die voor deze verzekering dient te worden betaald ligt niet bepaald laag, maar daar staat tegenover dat ze wel een bepaalde, financiële zekerheid weet te bieden. De zorgverzekering kan worden afgesloten als gewone basisverzekering, maar er kan ook voor worden gekozen om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Op deze manier wordt de dekking die wordt geboden geheel toegespitst aan de hand van uw persoonlijke eisen.

De verplichte basisverzekering

De basisverzekering doet eigenlijk dienst als standaard zorgverzekering. Zoals reeds aangegeven is het verplicht om deze af te sluiten. Dit geldt overigens niet alleen maar voor de mensen die woonachtig zijn in Nederland, maar ook voor wie er werkt. De basisverzekering beschikt over een relatief uitgebreid aanbod aan basis dekkingen die helaas wel elk jaar beperkter en beperkter blijkt te worden. Zaken die door middel van de basisverzekering worden ingedekt zijn onder meer een bezoek aan de huisarts, kraamzorg en verloskundige hulp, geneesmiddelen, wijkverpleging, de kosten voor de apotheek evenals ziekenhuiszorg. U dient er rekening mee te houden dat diverse kosten slechts worden ingedekt tot aan de leeftijd van 18 jaar. Het betreft hier tandartskosten evenals fysiotherapie.

Waarom een aanvullende zorgverzekering afsluiten?

Ondanks het feit dat de basisverzekering een degelijk aantal dekkingen voorziet kan het voor bepaalde mensen een vereiste zijn om te kiezen voor een aanvullende zorgverzekering. Dit kan vooral noodzakelijk zijn op het ogenblik dat u wil dat bepaalde dekkingen ook worden aangeboden na de leeftijd van 18 jaar. Denk hierbij onder meer aan tandheelkundige zorg. Deze is door middel van de basisverzekering standaard ingedekt tot aan de leeftijd van 18 jaar, maar daarna niet meer. Indien u bij het maken van deze kosten wilt kunnen rekenen op een gedeeltelijke vergoeding is een aanvullende zorgverzekering afsluiten dus een vereiste.
De aanvullende zorgverzekering is eveneens vereist wanneer u gebruik wenst te maken van minder traditionele geneeskunde. Veel mensen zijn bijvoorbeeld voorstander van homeopathische producten, maar deze worden door de basisverzekering niet ingedekt. Controleer daarom altijd goed welke dekkingen voor u interessant kunnen zijn en of hiervoor eventueel een aanvullende zorgverzekering dient te worden afgesloten.

Het eigen risico van de zorgverzekering

Voor de zorgverzekering geldt altijd een verplicht eigen risico. Het is voor u als verzekeringnemer evenwel mogelijk om dit eigen risico te verhogen. Dit lijkt op het eerste zicht misschien helemaal geen verstandige zet, maar dat is het wel. Door gebruik te maken van een hoger eigen risico kan er namelijk voor worden gezorgd dat de periodiek te betalen verzekeringspremie wordt ingeperkt. Op deze manier blijft de te betalen premie voor een groot aantal verzekeringnemers betaalbaar. Let wel, een te hoog eigen risico kan uiteraard uw financiële zekerheid ook in het gedrang brengen. Probeer op dit vlak dus een zeker evenwicht te voorzien om vervelende verrassingen te kunnen voorkomen.

Financiële tussenkomst door de zorgtoeslag

Zoals reeds aangegeven is de verzekeringspremie die in rekening wordt gebracht voor de zorgverzekering alles behalve onaanzienlijk. Dit zorgt er voor dat ze voor veel mensen niet betaalbaar is. Wanneer u aan bepaalde eisen voldoet is het evenwel mogelijk om aanspraak te maken op de zogenaamde zorgtoeslag. Deze financiële tegemoetkoming wordt verstrekt aan mensen die over een zorgverzekering beschikken, maar waarvan zowel het inkomen als het vermogen niet voldoende toereikend zijn. Vroeger werd er voor het al dan niet toegekend krijgen van de zorgtoeslag uitsluitend gekeken naar het inkomen, maar tegenwoordig speelt ook het algemeen vermogen van de verzekeringnemer een niet onbelangrijke rol.

Meer over...

Deel deze informatie
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp

Nieuws berichten zorgverzekeringen

Blijf op de hoogte van zorgverzekeringen

Zorgverzekering