Verzekering-vergelijken.com

Fysiotherapie

Volwassenen die regelmatig nood hebben aan medische zorg van een tandarts doen er goed aan om zich hiervoor apart te laten verzekeren. Standaard worden deze kosten door de basisverzekering immers niet ingedekt. De tandartsverzekering voor volwassenen vormt steeds een apart onderdeel van de aanvullende ziektekostenverzekering. Je moet er rekening mee houden dat deze dan ook niet standaard in alle aanvullende ziektekostenverzekering is inbegrepen. Buiten de extra verzekeringspremie die je moet betalen dien je er tot slot ook rekening mee te houden dat diverse kosten kunnen worden uitgesloten. Heb je daar geen probleem mee en wil je graag gebruik kunnen maken van een gedeeltelijke terugbetaling van je tandartskosten, dan is het afsluiten van een speciale tandartsverzekering beslist interessant te noemen.

Vergoeding bij chronische ziekte

Specifiek voor fysiotherapie geldt dat je dient rekening te houden met een aantal bijzondere voorwaarden en beperkingen. Wanneer we kijken naar de polisvoorwaarden van de gewone basisverzekering stellen we bijvoorbeeld vast dat deze fysiotherapie slechts in zeer beperkte mate indekt. Dat geldt niet voor jongeren die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. Zij kunnen bijgevolg dan ook genieten van een zeer aanzienlijke terugbetaling wanneer er medische kosten m.b.t. fysiotherapie gemaakt dienen te worden. In het jaar 2012 werd er voor gekozen om de algemene voorwaarden met betrekking tot het indekken van fysiotherapie verder te verscherpen. Specifiek werd dan bijvoorbeeld bepaald om deze behandelingswijze door middel van de basisverzekering pas in te dekken vanaf de 20e behandeling. Wanneer je graag ook een terugbetaling wenst te ontvangen voor de eerste 20 behandelingen, dan kan je daar steeds een aanvullende ziektekostenverzekering voor afsluiten.

Fysiotherapie in de aanvullende ziektekostenverzekering

Wanner je fysiotherapie door middel van een aanvullende zorgverzekering wenst te laten indekken, zal je uiteraard rekening moeten houden met een extra premie. De premie kan in dit geval zeer aanzienlijk verschillen en gaat van slechts 1 euro tot maar liefst 131,95 euro. Indien je een dergelijke verzekering hebt afgesloten is het uiteraard ook altijd interessant om reeds een goed beeld te hebben van de uitbetaling die je kan verwachten. Deze uitbetaling is sterk afhankelijk van het type fysiotherapeut waar je een beroep op doet. Bij een gecontracteerde fysiotherapeut geniet je als verzekeringnemer steeds van een zo optimaal mogelijke terugbetaling. Doe je echter een beroep op een niet-gecontracteerde fysiotherapeut dan zal je er rekening mee moeten houden dat de terugbetaling aanzienlijk kan worden beperkt.

Aanvullende zorgverzekering fysiotherapie
Blog

Berichten met informatie over verzekeringen. 

Benieuwd naar de premie bij verschillende verzekeraars? Bereken en vergelijk met onderstaande knop.

Laatste berichten