Aanhangerverzekering Avero Achmea

Deze verzekering vergoedt schade aan uw aanhangwagen of oplegger.

Wat is er verzekerd bij de aanhangerverzekering

De verzekering kent een Casco dekking en bestaat uit de onderstaande rubrieken.
– Brand
– Diefstal
– Storm
– Beschadiging
– Aanrijding

Accessoires van uw aanhangwagen zijn tot € 1.000,- meeverzekerd. Heeft u meer accessoires dan kunt u deze aanvullend verzekeren.

Wat is niet verzekerd.

 • Er zijn situaties waarin wij de schade niet betalen
  aan u. Bijvoorbeeld als u rijdt zonder geldig rijbewijs
  of als u rijdt onder invloed van alcohol of drugs en er
  ontstaat schade aan de aanhangwagen. Of als u
  fraude pleegt.


 • Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)
  Wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd onder de verzekering van het motorrijtuig dat de aanhangwagen trekt.

 • Schade tijdens verhuur
  Schade die ontstaat bij het verhuren van de
  aanhangwagen is alleen verzekerd als wij weten dat
  u de aanhangwagen verhuurt en wij dat goed vinden.

 • Beperkt Casco
  U kunt de aanhangwagen alleen volledig casco
  verzekeren.

 • Spullen in de aanhanger
  Schade aan of diefstal van spullen in de aanhangwagen is niet verzekerd.
  Extra informatie: Hiervoor kunt u onze Transportverzekering afsluiten.

 • Te zware belading
  Als de aanhangwagen zwaarder beladen wordt dan is toegestaan dan betalen wij de schade niet. 

Welke beperkingen zijn er.

 • Eigen risico
  Als Avero Achmea bij schade aan uw aanhangwagen uit moet keren, is er een eigen risico van EUR 150,- per
  keer.

 • Beveiliging
  Avero Achmea stelt eisen aan de beveiliging van de aanhangwagen.
  Denk hierbij bijvoorbeeld aan een disselslot of
  wielklem. Of aan een Kingpinslot als de
  aanhangwagen een oplegger is. De beveiliging moet
  VbV-SCM goedgekeurd en werkend zijn.

 • Reparatie
  Heeft u schade aan uw aanhangwagen en bent u daar voor verzekerd? U laat de schade repareren bij
  een schadeherstelbedrijf dat u zelf kiest. 

 • Diefstal of total loss
  Avero Achmea betaald bij diefstal of total loss de schade op basis van de dagwaarde.
 
Waar ben je gedekt.