Verzekering-vergelijken.com

De NIPT wordt kosteloos voor zwangere vrouwen zonder medische indicatie

De NIPT (Niet-Invasieve Prenatale Test) wordt kosteloos voor zwangere vrouwen omdat de eigen bijdrage van € 175,- vervalt voor hen. Dit heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport duidelijk gemaakt. Deze aanpassing gaat in op 1 april 2023.

Medische indicatie

De NIPT zit standaard in de zorgverzekering voor zwangere vrouwen met een medische indicatie. Hierdoor geldt voor hen geen eigen bijdrage, maar wel een eigen risico voor deze vrouwen. De minister wil dat de NIPT ook kosteloos wordt voor deze vrouwen. Hiervoor gaat de minister nog de Zorgverzekeringswet aanpassen.

Andere ernstige chromosoomafwijkingen

De minister wil een groep experts hebben die een oordeel kan geven of er andere ernstige chromosoomafwijkingen zijn. Het gaat hierbij om andere ernstige afwijkingen dan de drie afwijkingen die standaard worden getest in de NIPT. De zwangere vrouw kan dan vragen of deze aanwezig zijn volgens de groep experts.