Verzekering-vergelijken.com

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in je woonhuis. ASR vergoedt schade van je inboedel door onder andere brand, diefstal, inbraak, vandalisme, neerslag, overstroming, inslag van hagelstenen, storm, lekkage, aanrijding, omvallen van bomen en schade door vallen en stoten. Bij ASR vergoeden ze ook schade door cyberincidenten.

Extra informatie

Naast de schadevergoeding zal ASR ook de kosten die je moet maken om schade te voorkomen of te beperken, zoals bereddingskosten, kosten voor noodvoorzieningen, opruimingskosten, saneringskosten, kosten voor vervangend onderdak, extra levensonderhoud en tijdelijke opslag.

Wat is verzekerd bij de Inboedelverzekering van ASR

Alle spullen in je woonhuis, zoals meubels, TV’s, boeken, apparatuur, keukengerei, serviesgoed, kleding, gordijnen, sieraden, kunst, verzamelingen, muziekinstrumenten, sportuitrustingen.

Bij je inboedel horen onder andere ook je huisdieren, geld, scooter, (elektrische) fiets, zitmaaier, scootmobiel, medische hulpmiddelen (ook gehuurd of in bruikleen), tuinaanleg, tuinmeubelen, tuingereedschap en je huurders- of eigenarenbelang.

Wat is niet verzekerd bij de Inboedelverzekering van ASR

Schade door onder andere aardbeving, constructiefouten, grondverzakking, scheurvorming, dieren, ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden, onvoldoende onderhoud, onvoldoende voorzorgsmaatregelen en schade die geleidelijk is ontstaan is niet verzekerd.

Is de gebeurtenis die de schade veroorzaakt niet plotseling en onvoorzien? Of heeft de gebeurtenis plaatsgevonden buiten de looptijd van de verzekering? Dan is de schade niet verzekerd.

Spullen buiten huis
Je inboedel is buiten je woonhuis niet verzekerd. Wat wel in aanmerking komt buitenshuis is schade aan je tuinmeubelen in de tuin door diefstal, inslag van hagelstenen en storm. Een vergoeding bij schade aan je huurders- of eigenarenbelang. Bijvoorbeeld schade door storm aan je schutting of tuinhuis. 

Extra informatie

Wil je kostbaarheden of mobiele elektronica buiten je huis verzekeren? Dat kan met de keuzedekking Kostbaarheden verlies en buitenshuis en de keuzedekking Mobiele elektronica. Specifiek deze dekking vergelijken met andere aanbieders neem dan een kijkje bij de buitenshuisverzekering vergelijken. 

Glas
Schade aan de ruiten in je woonhuis is niet verzekerd. Wil je dat wel, bijvoorbeeld omdat je een huurhuis hebt en je zelf een glasverzekering moet afsluiten? Dan kan dat met de keuzedekking Glas. Deze dekt de glasschade in geval van gebroken ruiten in je woonhuis door vrijwel alle oorzaken.

Vallen en stoten mobiele elektronica

Schade door vallen en stoten van je mobiele elektronica, zoals je smartphone, tablet of laptop, is niet verzekerd. Wil je dat wel, dan kan dat met de keuzedekking Mobiele elektronica. 

Eigen risico

Bij de inboedelverzekering van ASR kies je zelf je eigen risico: € 0, € 100 of € 500. Hoe hoger je eigen risico, hoe lager je premie. Bij de keuzedekkingen Glas, Beroepsuitrusting, Kostbaarheden verlies en buitenshuis en Mobiele elektronica geldt het gekozen eigen risico niet.

Extra informatie

Woon je in een huurhuis? Of ben je eigenaar van een koopappartement? Bij schade door storm aan je huurders- of eigenarenbelang geldt altijd een eigen risico van € 75.

Sieraden

Sieraden zijn bij de inboedelverzekering van ASR standaard tot € 6.000 verzekerd, ook tegen diefstal. Heb je een hogere waarde aan sieraden en wil je die verzekeren? Je kunt het verzekerd bedrag verhogen. ASR zal dan maximaal het bedrag vergoeden wat je hebt opgegeven.

Extra informatie

Wil je je sieraden tegen verlies en buiten je huis verzekeren? Dat kan met de keuzedekking Kostbaarheden verlies en buitenshuis. 

Audio apparatuur

Audio-, video-, beeld-, foto-, film-, computerapparatuur is standaard tot € 15.000 verzekerd, ook tegen diefstal. Heb je een hogere waarde aan deze apparatuur en wil je die verzekeren? Je kunt het verzekerde bedrag verhogen. ASR zal dan maximaal het verzekerde bedrag vergoeden wat je hebt opgegeven.

ASR verzekeringen

Verzekeringen van ASR