Verzekering-vergelijken.com

Medische controle bij het afsluiten van een uitvaartverzekering

Voor het afsluiten van bepaalde verzekeringen kan een medische controle vereist zijn. Bij het overwegen van het afsluiten van een uitvaartverzekering vrezen velen dat een dergelijke controle ook verplicht is. Hoewel deze controle op zichzelf niet erg ongemakkelijk is, kan deze wel een negatieve invloed hebben op de mogelijkheid om de gewenste verzekering af te sluiten, vooral bij het afsluiten van een levensverzekering op latere leeftijd met een aanzienlijke eenmalige premie. Is een medische controle echter ook vereist voor het afsluiten van een uitvaartverzekering? We bespreken dit hieronder in detail.

Wat houdt een medische controle in?

Een medische controle omvat doorgaans standaardonderzoeken die tot doel hebben een algemeen beeld te schetsen van de gezondheidssituatie van de aanvrager. Verschillende factoren, zoals leeftijd, rookgewoonten en bekende medische aandoeningen, kunnen van invloed zijn op de acceptatie van de verzekering. Op basis van de antwoorden op een vragenlijst bepaalt de verzekeringsdeskundige of de verzekering al dan niet kan worden verstrekt.

Medische controle bij uitvaartverzekeringen

Hoewel medische controles gangbaar zijn bij veel beleggingen en spaarverzekeringen, is dit niet altijd het geval bij uitvaartverzekeringen. In tegenstelling tot andere verzekeringen komt er een moment waarop de verzekeraar moet uitbetalen. Dit aspect is verwerkt in de periodieke of eenmalige premie die moet worden betaald. Hoewel sommige mensen uitvaartverzekeringen nog steeds zien als vormen van spaarverzekeringen, is het essentieel om te begrijpen dat dit niet het geval is. Een uitvaartverzekering wordt voornamelijk afgesloten ten behoeve van de nabestaanden.

Uitvaartverzekering afsluiten met een chronische aandoening

Dit brengt ons bij de volgende vraag: is het mogelijk om een uitvaartverzekering af te sluiten voor iemand met een chronische aandoening? Het antwoord is ja. Aangezien er meestal geen medische controle plaatsvindt, hoeft u uw chronische aandoening niet te vermelden. U dient echter wel rekening te houden met het onderscheid tussen periodieke en eenmalige premies. Als u al geruime tijd ziek bent en de overlevingskansen in de komende jaren niet gunstig lijken, kan het verstandig zijn om te kiezen voor een eenmalige premie. Op deze manier worden de kosten voor uw uitvaart direct gedekt en zijn uw nabestaanden gevrijwaard van financiële lasten na uw overlijden. Hoewel dit een moeilijke afweging kan zijn, is het een belangrijke overweging als u wilt dat uw uitvaartverzekering optimaal aansluit op uw behoeften.

Medische controle uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering vergelijken?

Bereken de premie van uw uitvaartverzekering bij verschillende aanbieders. Na de vergelijking verwijzen wij je door naar de desbetreffende verzekeraar.

Laatste berichten