Verzekering-vergelijken.com

Zorgverzekering vergelijken aan het eind van het jaar

Ieder jaar opnieuw, wanneer het jaareinde in zicht komt, kiezen veel mensen er voor om hun lopende verzekeringen even opnieuw te bekijken. Dat geldt misschien wel in het bijzonder voor de zorgverzekering. Deze verzekering kan namelijk slechts één keer per jaar opnieuw worden bekeken, waarna u eventueel kunt overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Een zorgverzekering vergelijken aan het eind van het jaar is wat dat betreft altijd een goed idee, maar waar dient u precies rekening mee te houden? Hoe kunt u namelijk achterhalen wat nu echt een goede zorgverzekering is en wat niet? Denkt u er ook aan om een nieuwe zorgverzekering af te sluiten? In dat geval vertellen wij u alvast graag waar u allemaal rekening mee dient te houden!

Hoe mijn zorgverzekering vergelijken?

Er bestaan tegenwoordig verschillende mogelijkheden om een zorgverzekering te vergelijken. U kunt er voor kiezen om dit automatisch te doen door middel van een objectieve vergelijking die op het internet is terug te vinden, maar het kan ook door gewoon handmatig de verschillende zorgverzekeringen te vergelijken. Vraag bijvoorbeeld een offerte aan bij de zorgverzekeraars die u interessant lijken en ga vergelijken. Dit duurt wel iets langer waardoor de meeste mensen er alsnog gewoon voor kiezen om gebruik te maken van een objectieve vergelijkingstool. Hierdoor heeft u meteen een goed beeld van alle mogelijkheden die er op de verzekeringsmarkt terug te vinden zijn en bent u verzekerd van zo optimaal mogelijke polisvoorwaarden tegen een zo laag mogelijke premie.

Wanneer mijn zorgverzekering opzeggen?

U dient er rekening mee te houden dat er aan het opzeggen van de verplichte zorgverzekering voorwaarden verbonden zijn. Deze verzekering dient u namelijk op te zeggen voor 31 december. Daarna dient u binnen de periode van één maand en dus uiterlijk op 31 januari een nieuwe zorgverzekering te hebben afgesloten. Uiteraard zal deze verzekering u indekken met teruglopende kracht waardoor u blijvend bent verzekerd, maar waardoor u ook rekening zult moeten houden met de zorgpremie voor de maand januari. Bij het opzeggen van uw ziektekostenverzekering is het van belang om dit per aangetekend schrijven te doen. Op deze manier weet uw huidige zorgverzekeraar zeker dat u gaat overstappen waardoor deze de nodige voorzorgen kan nemen.

Zorgverzekering vergelijken, wel degelijk interessant!

Veel mensen denken dat het vergelijken van een zorgverzekering alleen interessant is wanneer het gaat om een aanvullende polis. Dat is echter absoluut niet het geval, in tegendeel. De zorgverzekering mag dan over een min of meer vastgestelde inhoud beschikken, dat wil daarom nog niet zeggen dat de kostprijs niet onderhevig kan zijn aan de zorgverzekeraar van uw keuze. Iedere zorgverzekeraar heeft namelijk het recht om binnen bepaalde grenzen zelf te bepalen hoeveel er voor de zorgverzekering in kwestie wordt gevraagd. Kiest hij voor een hogere verzekeringspremie, dan zal dat misschien resulteren in een minder aantal klanten, maar wordt er wel een grotere winst gegenereerd per klant. Hoe dan ook mag het duidelijk zijn dat er wel degelijk sprake kan zijn van een premieverschil en net dat maakt het vergelijken van zelfs de bij wet verplichte zorgverzekering bijzonder interessant.