Verzekering-vergelijken.com

Aanpassing bij Inshared Autoverzekeringen

Verhogingen Eigen Risico bij Inshared Autoverzekeringen

Het is belangrijk om altijd op de hoogte te blijven van veranderingen in de voorwaarden van je autoverzekering. Inshared, een bekende verzekeraar, heeft recentelijk enkele aanpassingen doorgevoerd in hun autoverzekeringsbeleid. Deze veranderingen kunnen van invloed zijn op je keuze voor een autoverzekering, vooral als het gaat om het eigen risico en de bijbehorende vergoedingen. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

1. Verhoging Eigen Risico bij Blikschade

Het eigen risico bij blikschade, als je ervoor kiest om de schade niet te laten herstellen of dit te doen bij een niet-aangesloten hersteller, is verhoogd van € 250 naar € 400. Dit betekent dat je bij een schadegeval meer uit eigen zak moet betalen voordat de verzekering tussenkomt. Deze verandering benadrukt het belang van het kiezen voor een aangesloten hersteller om extra kosten te vermijden.

2. Verhoging Eigen Risico bij Ruitvervanging

Ook het eigen risico bij ruitvervanging is verhoogd van € 250 naar € 400, indien je de vervanging niet laat uitvoeren door een aangesloten hersteller. Ruitschade is een veelvoorkomend probleem en deze verhoging kan een aanzienlijke impact hebben op je portemonnee. Het is dus verstandig om bij schade altijd een aangesloten hersteller te overwegen.

3. Verhoging Bedrag Noodreparatie bij Hulp Langs de Weg

Het bedrag voor noodreparatie bij hulp langs de weg is verhoogd van € 150 naar € 200. Deze wijziging betekent dat je nu een hogere vergoeding kunt krijgen voor noodreparaties, wat een welkome verbetering is voor automobilisten die pech onderweg ervaren.

4. Verhogen Maximale Dagvergoeding bij Diefstal

In geval van diefstal is de maximale dagvergoeding verhoogd van € 15 naar € 22,50 voor een periode van maximaal 30 dagen. Deze aanpassing biedt meer financiële ondersteuning tijdens de periode dat je zonder voertuig zit na een diefstalincident.

5. Vervangend Vervoer Auto Buitenland

De periode voor vervangend vervoer in het buitenland is verlengd van 7 naar 14 dagen. Dit is een gunstige aanpassing voor verzekerden die pech of een ongeval in het buitenland meemaken, aangezien ze nu langer gebruik kunnen maken van vervangend vervoer.

6. Vervangend Vervoer bij Total Loss

Bij een total loss situatie is de periode voor vervangend vervoer verlengd van 10 naar 14 dagen. Dit biedt verzekerden meer tijd om een oplossing te vinden voor hun vervoersbehoeften na een total loss verklaring van hun voertuig.

Deze wijzigingen hebben zowel positieve als negatieve effecten. Het verhoogde eigen risico bij blikschade en ruitvervanging kan leiden tot hogere kosten voor de verzekerde, terwijl de verhoogde vergoedingen bij noodreparaties en vervangend vervoer gunstig zijn. Het is essentieel om deze veranderingen in overweging te nemen bij het kiezen of behouden van je autoverzekering bij Inshared. Voor de volledige voorwaarden en details kun je de autoverzekeringsvoorwaarden van Inshared raadplegen.

Het vergelijken van verzekeringen blijft een belangrijk aspect om de beste dekking voor jouw situatie te vinden. Blijf op de hoogte van de laatste wijzigingen en kies bewust voor de dekking die het beste bij je past.