Verzekering-vergelijken.com

Eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt voor een uitkering van een schade die u claimt op de desbetreffende verzekering.

Bij een zorgverzekering kennen we twee vormen van eigen risico, het verplichte en het vrijwillige eigen risico. Het verplichte eigen risico zal elk jaar worden vastgesteld door de overheid.