Verzekering-vergelijken.com

Assurantiebelasting

Assurantiebelasting in Nederland wordt geregeld door de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Deze belasting is van toepassing op de premie van verzekeringsproducten, inclusief poliskosten. Normaal gesproken is het de verzekeraar die verantwoordelijk is voor het heffen en afdragen van de assurantiebelasting. Wanneer een verzekering wordt afgesloten op de assurantiebeurs, rust de plicht om deze belasting in rekening te brengen en af te dragen op de verzekeringsmakelaar.

Het is echter belangrijk op te merken dat een aantal verzekeringen vrijgesteld is van assurantiebelasting. Onder deze vrijgestelde verzekeringen vallen onder meer transportverzekeringen, herverzekeringen, en verzekeringen die betrekking hebben op de dood, het leven of het welzijn van individuen, zoals arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, zorgverzekeringen en levensverzekeringen.

Het tarief van de assurantiebelasting is in Nederland de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Vóór 1 maart 2008 bedroeg de belasting 7%, maar vanaf 1 maart 2011 werd dit verhoogd naar 7,5%, om vervolgens op te lopen tot 9,7%. Vanaf 1 januari 2013 bereikte de assurantiebelasting een recordhoogte van 21%.

De assurantiebelasting draagt bij aan de totale kosten van verzekeringen voor consumenten en bedrijven. Het is daarom belangrijk dat verzekerden zich bewust zijn van deze belasting en de eventuele vrijstellingen die erop van toepassing zijn. De ontwikkelingen in de tarieven van de assurantiebelasting hebben een aanzienlijke impact gehad op de kosten van verzekeringen, en het is belangrijk om deze ontwikkelingen in de gaten te houden om goed geïnformeerd te blijven over de financiële aspecten van verzekeringsproducten.