Verzekering-vergelijken.com

Regres

In de context van een verzekeraar verwijst regres naar de juridische procedure waarbij de verzekeraar tracht om de kosten van een schadeclaim die zij hebben betaald aan hun verzekerde, terug te vorderen van de partij die verantwoordelijk is voor de schade. Dit wordt ook wel subrogatie genoemd.

Bijvoorbeeld, als een autoverzekeraar een claim betaalt aan een verzekerde die schade heeft geleden als gevolg van een ongeval dat veroorzaakt is door een derde partij, dan kan de verzekeraar regres actie ondernemen tegen de derde partij om de kosten van de uitbetaalde claim terug te vorderen. Dit kan onder andere de kosten van reparaties, vervangende onderdelen, medische kosten en verloren inkomsten omvatten.

Regres komt vaak voor bij aansprakelijkheidsverzekeringen, waarbij de verzekeraar de kosten van een claim betaalt namens de verzekerde en vervolgens regres neemt op de partij die aansprakelijk is voor de schade. Het doel van regres is om de kosten van de verzekeraar te beperken en ervoor te zorgen dat de partij die verantwoordelijk is voor de schade uiteindelijk betaalt voor de geleden schade.