Verzekering-vergelijken.com

Aansprakelijkheidsverzekering

Meer dan de helft van de schade die mensen (kunnen) oplopen komt er door toedoen van derden. Dat is bijzonder veel. Het merendeel van deze schadegevallen ontstaat bovendien onopzettelijk. Schade en letsels kunnen bovendien niet alleen worden veroorzaakt door andere mensen, maar wat bijvoorbeeld ook te denken van huisdieren? Omdat het jammer is dat mensen geconfronteerd worden met (hoge) kosten voor ongewild veroorzaakte schade is er de aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering biedt tussenkomst in dergelijke schadegevallen waardoor u er niet zelf de financiële gevolgen van dient te dragen. 

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering precies? 

Er wordt naar de aansprakelijkheidsverzekering vaak verwezen als zijnde een WA-verzekering of zoals in de verzekeringsbranche ook wel de AVP ( Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren ). Op het ogenblik dat er door u, uw huisdier of een ander gezinslid zoals één van uw kinderen schade wordt veroorzaakt aan derden bent u volgens de wet aansprakelijk. De persoon die door u schade heeft geleden kan dan immers een financiële claim maken. De kosten kunnen in dit geval al snel oplopen waardoor uw financiële zekerheid in het gedrang komt. De aansprakelijkheidsverzekering zorgt er voor dat u hiervoor bent verzekerd. De verzekeraar bij wie de aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten zal dan ook tussenkomst bieden en het merendeel van de kosten betalen.

Welke dekkingen biedt een deze verzekering? 

De aansprakelijkheidsverzekering biedt tussenkomst in tal van verschillende situaties. Het betreft hier onder meer: 

  • Een indekking bij schade aan personen. Het gaat hierbij om zowel een letsel als aantasting.
  • Een indekking bij schade aan (materiële) zaken. Het kan hierbij onder meer gaan om beschadigingen, maar ook om vernietiging of vermissing. 

Bij het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering is het belangrijk om er rekening mee te houden dat zaken zoals de auto en de inboedel niet door deze verzekering worden ingedekt. Voor het indekken van schade aan de auto komt de WA-verzekering tussen. Voor de inboedel dient een aparte inboedelverzekering te worden afgesloten.

Is deze verzekering af te sluiten met of zonder eigen risico.

Als men een aansprakelijkheidsverzekering gaat afsluiten kan men de keuze maken dit met of zonder eigen risico af te sluiten. De aansprakelijkheidsverzekering kent een relatief lage premie vergeleken met andere verzekeringen. Door de keuze te maken om je aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten zonder eigen risico zal de premie niet echt heel veel hoger worden. En het voordeel is dat er bij schade niets zelf betaald hoeft te worden. Maak gebruik van onze vergelijker en vergelijk verschillende aansprakelijkheidsverzekeringen met en zonder eigen risico. U kunt verder de keuze maken om een eigen risico te nemen tot € 45,- tot € 90,- of tot € 100,-.

Geen dekking bij niet wettelijke aansprakelijkheid 

Tot slot is het van belang om er rekening mee te houden dat er geen dekking wordt geboden wanneer er geen sprake is van een wettelijke aansprakelijkheid. Wilt u bijvoorbeeld de schade vergoeden aan derden uit moreel oogpunt? In dat geval zal de verzekeraar geen tussenkomst bieden. Indien u de schade dan zelf (gedeeltelijk) wenst te vergoeden zult u dus volledig zelf moeten instaan voor de financiële gevolgen die deze beslissing met zich meebrengt. Bent u aansprakelijk voor schade die u niet zelf heeft veroorzaakt, maar bijvoorbeeld uw huisdier? In dat geval bent u hiervoor wel gewoon ingedekt middels de aansprakelijkheidsverzekering.

Is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht? 

Vaak denken mensen dat een aansprakelijkheidsverzekering verplicht moet worden afgesloten. Dat is echter niet het geval. Het feit dat een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht is zorgt er echter niet voor dat ze niet bijzonder interessant kan zijn. Door het afsluiten van een dergelijke verzekering wordt namelijk voorkomen dat u derden dient te betalen voor schade die u zonder opzet heeft aangericht. Kiest u er voor om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten? Dan kunt u er voor kiezen om een alleenstaande dekking of een gezinsdekking te nemen. Op deze manier kunt u geheel zelf bepalen welke gezinsleden er worden ingedekt en hoe hoog of juist hoe laag de verzekeringspremie komt te liggen.

Aansprakelijkheid
Blog

Berichten met informatie over verzekeringen. 

Benieuwd naar de premie bij verschillende verzekeraars? Bereken en vergelijk met onderstaande knop.

Laatste berichten