Verzekering-vergelijken.com

Garantie annuleringsverzekering

Bij verschillende verzekeraars kunt u ook een garantie annuleringsverzekering afsluiten. In deze garantie annulering krijgt u bij het tussentijds annuleren toch de volledige reissom vergoed.

Een garantie annuleringsverzekering, ook wel bekend als een ‘all-cause’ annuleringsverzekering, is een type verzekering dat de kosten dekt die gepaard gaan met het annuleren van een reis om welke reden dan ook. Dit type verzekering biedt meer dekking dan een standaard annuleringsverzekering, die meestal alleen dekking biedt voor specifieke, genoemde redenen voor annulering, zoals ziekte of een sterfgeval in de familie.

Met een garantie annuleringsverzekering kunt u uw reis annuleren om welke reden dan ook, zoals slecht weer, politieke onrust of persoonlijke omstandigheden. Het kan ook dekking bieden voor extra kosten, zoals de kosten van het wijzigen van uw vlucht of accommodatie.

Het is belangrijk om te weten dat er vaak uitzonderingen en beperkingen zijn op de dekking van een garantie annuleringsverzekering. Bijvoorbeeld, als u de reis annuleert vanwege een situatie die al bekend was op het moment dat u de verzekering afsloot, dan kan dit van invloed zijn op uw dekking. Het is daarom belangrijk om de polisvoorwaarden zorgvuldig door te nemen en eventuele vragen te stellen aan de verzekeraar voordat u de verzekering afsluit.