Verzekering-vergelijken.com

Aansprakelijkheidsverzekering Centraal Beheer

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. Vaak alleen als u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade. U bent tot een bedrag van € 2.500.000,- per gebeurtenis verzekerd. U kunt ook kiezen voor een verzekerd bedrag van € 1.500.000,-. U betaalt dan minder premie. 

Wat is verzekerd

Aansprakelijkheid van u en personen waarmee u samenwoont. Soms ook van personen waarmee u niet samenwoont. Ook van huispersoneel, bijvoorbeeld een au pair, werkster of tuinman. 

Extra informatie
Personen met wie u samenwoont zijn bijvoorbeeld (pleeg- en stief)kinderen. Personen met wie u niet samenwoont bijvoorbeeld kinderen die bij een ex-partner zijn of kinderen die voor studie ergens anders wonen. 

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd. Vaak bent u dan volgens de wet niet aansprakelijk. Wij betalen in die situatie dan toch, tot maximaal € 25.000,- per gebeurtenis.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade tijdens een vriendendienst is verzekerd tot maximaal € 12.500 per gebeurtenis. Wil je een verzekerd bedrag van maximaal € 25.000 per gebeurtenis? Kies dan de keuzedekking Sterdekking. 
Extra informatie
Bijvoorbeeld: je helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat je hem uit je handen laat vallen. 

Schade door een huisdier

Schade die u veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd. Vaak bent u dan volgens de wet niet aansprakelijk. Wij betalen in die situatie dan toch, tot maximaal € 25.000,- per gebeurtenis.

Extra informatie

 

Bijvoorbeeld: u helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. En deze gaat stuk omdat u hem uit uw handen laat vallen.

Schade door de eigen woning

Vezekerd is schade veroorzaakt door de woning in Nederland, waar u eigenaar van bent. En u bent volgens de wet aansprakelijk voor de schade.

Wat is niet verzekerd

 • Schade die u met opzet veroorzaakt.
 • Geld, betaalpassen en creditcards die u voor een ander bewaart.
 • Schade aan een motorrijtuig dat u leent.
 • Schade door uw motorrijtuig. Hiervoor heeft u een verplichte WA-verzekering.
 • Schade door asbest.
 • Schade door wapens is niet verzekerd. Wel verzekerd als de verzekerde een vergunning heeft en hij het wapen volgens deze vergunning gebruikt. Niet verzekerd: schade door wapens tijdens de jacht. Ook niet als verzekerde daarvoor een vergunning heeft.
  Extra informatie
  Met wapens bedoelen wij: wapens volgens de Wet Wapens en Munitie.

Logo Centraal Beheer

Snel naar

Welke dekkingen zijn er mogelijk?

Maximaal 1,25 miljoen 

Maximaal 2,5 miljoen

Wat verzekert u bij Centraal Beheer?

 •  Indien de spullen van iemand anders beschadigd zijn.
 •  Schade door uw huisdier veroorzaakt.
 •  Schade door uw gebouw. Bijvoorbeeld als een afgewaaide dakpan de auto van uw buren beschadigt.
 •  Schade aan een gehuurde vakantiewoning.
 •  Schade tijdens een vriendendienst. Bijvoorbeeld als u een vriend helpt met verhuizen en u breekt een vaas. Tot € 25.000,-.

De aansprakelijkheidsverzekering van Centraal Beheer sluit je rechtstreeks af.

Bij Centraal Beheer is het mogelijk dat u gebruik kan maken van de collectiviteitskorting.

U krijgt korting op de verzekeringen van Centraal Beheer als u werkt bij een bedrijf waarmee ze kortingsafspraken hebben. OP de website van Centraal Beheer is te zien of u via uw werkgever korting krijgt.
Bekijk hier of u ook korting krijgt via uw werkgever.
Heeft u geen recht op de collectiviteitskorting dan is het aan te raden de aansprakelijkheidsverzekering te vergelijken met andere verzekeraars.