Verzekering-vergelijken.com

Uitvaartverzekering afkopen

Hoewel een uitvaartverzekering bijzonder interessant is kan het op een bepaald ogenblik voorkomen dat u de verzekering toch wenst af te kopen. De kosten die het dagelijks leven met zich meebrengt lopen immers steeds verder op waardoor lang niet iedereen zomaar in staat is om er aan te blijven voldoen. Wanneer u dan bovenop de vaste kosten ook nog eens een extra verzekeringspremie moet betalen voor uw uitvaartverzekering, dan kan dat vaak teveel van het goede zijn. Niet alleen mensen die gebruikmaken van een periodieke verzekeringspremie kunnen trouwens nood hebben aan het afkopen van hun verzekering, dat geldt ook voor wie bijvoorbeeld éénmalig het bedrag voor de uitvaartverzekering heeft betaald. Ook zij kunnen op een specifiek ogenblik nood hebben aan een uitbetaling. Heeft u ook een uitvaartverzekering en wenst u deze af te kopen? Dan zijn er wel een aantal zaken waar u rekening mee dient te houden!

Waarom een uitvaartverzekering afkopen?

Zoals in de inleiding van dit artikel reeds aangegeven kiezen steeds vaker mensen er voor om hun uitvaartverzekering af te kopen omdat ze op een zeker ogenblik nood hebben aan wat extra financiële middelen. Een andere reden kan zijn omdat men bij een andere verzekeraar interessantere voorwaarden krijgt, maar in dat geval wordt het absoluut niet aangeraden om uw uitvaartverzekering zomaar af te kopen. U zult bij een afkoop namelijk altijd een behoorlijk bedrag verliezen en dat wordt doorgaans niet gecompenseerd door de interessante voorwaarden of mogelijkheden die door de nieuwe verzekeraar worden aangeboden. Een uitvaartverzekering afkopen is dan ook uitsluitend een goed idee wanneer u niet over andere mogelijkheden beschikt.

Is een uitvaartverzekering afkopen interessant?

Eigenlijk is een uitvaartverzekering afkopen nooit echt interessant omdat u altijd een belangrijk deel van de ingelegde premies zult verliezen. Het is ook bijzonder belangrijk om op dit vlak goed de voorwaarden van uw verzekeraar na te lezen. De voorwaarden die betrekking hebben tot het afkopen van de verzekering kunnen namelijk sterk afhankelijk zijn van verzekeraar tot verzekeraar. Hoewel er altijd een mogelijkheid tot afkopen wordt voorzien is de mate waarin de afkoop mogelijk is dus vaak verschillend. Hou er verder eveneens rekening mee dat er een verschil kan bestaan tussen het afkopen van een natura uitvaartverzekering en een kapitaal uitvaartverzekering. Over het algemeen zijn de interessantste voorwaarden m.b.t. een mogelijke afkoop in de kapitaal uitvaartverzekering terug te vinden. Bij een natura uitvaartverzekering is een afkoop dan ook vaak slechts voor een beperkt deel van de betaalde premies mogelijk.

Conclusie

Hoewel het begrijpelijk is dat mensen op een bepaald ogenblik zo aanzienlijk in de financiële moeilijkheden kunnen zitten dat ze nood hebben aan een afkoop van hun uitvaartverzekering is het nog maar de vraag of dit wel zo interessant is. U heeft immers een behoorlijk bedrag in deze verzekering geïnvesteerd waardoor een afkoop sowieso een groot verlies met zich meebrengt. Het is voor potentiële verzekeringnemers hoe dan ook bijzonder belangrijk om er rekening mee te houden dat de uitvaartverzekering absoluut geen spaarverzekering is. De voorwaarden zijn compleet anders, ook voor wat een mogelijke afkoop betreft. Het mag dan ook duidelijk zijn, een uitvaartverzekering afkopen is echt alleen maar interessant wanneer er geen andere mogelijkheden voor handen zijn.

Afkopen uitvaartverzekering

Uitvaartverzekering vergelijken?

Bereken de premie van uw uitvaartverzekering bij verschillende aanbieders. Na de vergelijking verwijzen wij je door naar de desbetreffende verzekeraar.

Laatste berichten