Verzekering-vergelijken.com

Wat is een grafsteenverzekering precies?

Verschillende verzekeraars bieden hun klanten vandaag de dag de mogelijkheid om een zogenaamde grafsteenverzekering af te sluiten. Veel mensen denken dat het hierbij gewoon gaat om een andere naam in vergelijking met de gewone uitvaartverzekering, maar niets is minder waar. Ondanks het feit dat de doelgroep uiteraard dezelfde is moet er rekening mee worden gehouden dat de dekkingen die door middel van een grafsteenverzekering worden aangeboden heel wat beperkter zijn. Wat u precies van deze verzekering mag verwachten vertellen we u graag in dit artikel.

Verzekering voor het kopen en plaatsen van een grafsteen

We hoeven het waarschijnlijk niet meer te vertellen. Iedereen is er zich namelijk wel van bewust dat er zeer hoge kosten verbonden kunnen zijn aan het aankopen en laten plaatsen van een grafsteen. Om er voor te zorgen dat uw nabestaanden niet met dit hoge kostenplaatje geconfronteerd worden kan er voor worden gekozen om een grafsteenverzekering af te sluiten. Een andere benaming voor dit type van verzekering is een monumentenverzekering of monumentenpolis.

Het is bijzonder belangrijk om er rekening mee te houden dat deze in tegenstelling tot een volwaardige uitvaartverzekering geen dekking biedt voor wat de kosten van de daadwerkelijke begrafenis of crematie betreft. Omwille van deze reden kiezen het merendeel van de mensen er voor om een volledige uitvaartverzekering af te sluiten. Op deze manier is men er namelijk zeker van dat wel alle factoren met betrekking tot een uitvaart worden ingedekt.

Ook schade aan grafsteen verzekeren?

Door middel van een grafsteenverzekering is het vaak eveneens mogelijk om schade aan een grafsteen te laten verzekeren. Schade door bijvoorbeeld natuurgeweld of door vandalisme valt niet alleen emotioneel zwaar, daarnaast kan het ook niet onaanzienlijke, extra kosten met zich meebrengen. Door het laten indekken van deze schade wordt er voor gezorgd dat uw nabestaanden ook tegen dergelijke, onverwachte kosten worden beschermd.

Is het afsluiten van een grafsteenverzekering interessant?

Uiteraard gaat het aankopen van een grafsteen steevast gepaard met een niet onaanzienlijk prijskaartje. Door het afsluiten van een grafsteenverzekering kan er dan ook zeker en vast een interessant, financieel voordeel worden verkregen voor uw nabestaanden. Echter moet het gezegd dat een uitvaart nog heel wat andere kosten met zich meebrengt die misschien ook lastig te betalen kunnen zijn. Om er zeker van te zijn dat uw nabestaanden met geen enkel financieel probleem te maken krijgen ten gevolge van uw uitvaart wordt het dan ook altijd aangeraden om te kiezen voor een completere uitvaartverzekering. Let wel, de kosten voor een dergelijke verzekering liggen uiteraard hoger in vergelijking met deze van een grafsteenverzekering.

Vergelijken van uitvaartverzekeringen

Bent u er toch nog niet helemaal over uit wat nu voor u precies de meest interessante verzekering is met betrekking tot uw uitvaart? In dat geval is het altijd de moeite waard om een objectieve vergelijking uit te voeren. Het uitvoeren van zo’n vergelijking tussen alle verschillende partijen die een uitvaart- of grafsteenverzekering aanbieden zorgt er immers voor dat u zich nooit zult beklagen over uw uiteindelijke keuze. Bovendien kunt u op deze manier ook nog eens rekenen op een financieel zeer interessante oplossing. In ieder geval, het vergelijken van de verschillende uitvaart- en grafsteenverzekeringen op de markt is altijd de moeite meer dan waard.

Grafsteenverzekering

Uitvaartverzekering vergelijken?

Bereken de premie van uw uitvaartverzekering bij verschillende aanbieders. Na de vergelijking verwijzen wij je door naar de desbetreffende verzekeraar.

Laatste berichten