Verzekering-vergelijken.com

Schadevrije jaren overdragen

Leaserijders, achterblijvende partners of bestuurders die jarenlang in het buitenland hebben gewoond worden regelmatig onaangenaam verrast bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekering. Vaak worden in die situatie schadevrije jaren niet meegenomen. Dit kan resulteren in een fors hogere premie. Hier komt vanaf 2022 verandering in.

De hoogte van de premie van de autoverzekering is voor een groot deel afhankelijk van het aantal schadevrije jaren. Het is een beloning die toeneemt naarmate men langer geen schade heeft geclaimd bij de verzekeraar. Goed voor de portemonnee dus. Schadevrije jaren zijn echter persoonsgebonden en staan op naam van degene die de verzekering afneemt, ofwel de verzekeringnemer.

Schadevrije jaren overdragen bij overlijden

Wanneer een klant samen met zijn of haar partner een auto gebruikt, kan het voorkomen dat de verzekering alleen op de naam van de partner staat en in roy data plaatst. In dat geval bouwt uw klant geen schadevrije jaren op. Wanneer de partner overlijdt en uw klant neemt de auto en verzekering over, dan kan de premie mogelijk stijgen omdat hij geen schadevrije jaren heeft.

Hoewel de meeste verzekeraars vaak nu al bereid zijn om schadevrije jaren bij overlijden over te dragen, is er geen eenduidig beleid. Vanaf 2022 komt hier verandering in. Zo kunnen de zuivere schadevrije jaren officieel worden overgedragen op de achterblijvende partner. Voorwaarde is wel dat beide personen tot het moment van overlijden op hetzelfde adres ingeschreven stonden. Daarnaast dient de achterblijvende partner in bezit te zijn van een rijbewijs.

Na leasen schadevrije jaren meenemen

Eenmaal opgebouwde schadevrije jaren vervallen gemiddeld na drie jaar als uw klant geen eigen auto met bijbehorende verzekering heeft. Dit komt vaak voor bij leasen. Stel uw klant heeft 10 jaar geen schade geclaimd bij de verzekeraar. Op een zeker moment verkoopt hij de auto en stapt hij over op een leaseauto. Na vier jaar is hij bij de meeste verzekeraars de eerder opgebouwde schadevrije jaren kwijt.

Vanaf 1 januari 2022 kunnen leaserijders hun schadevrije jaren registeren in het centrale register (Roy-data systeem). Hiervoor is een leaseverklaring nodig. Ook mensen die in een ander EU-land hebben gewoond, kunnen schadevrije jaren van een eventuele buitenlandse verzekering laten registreren.

Deze verandering rond de schadevrije jaren voor de autoverzekering gaat per 1 januari 2022 in. Wel geldt het alleen voor verzekeraars die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekeraars. Mogelijk wordt er halverwege 2022 gekeken naar de mogelijkheid dat andere regelmatige bestuurders, die dus geen verzekeringnemer zijn, ook schadevrije jaren gaan opbouwen.

Uw schadevrije jaren over dragen middels een formulier

Middels een afstandsverklaring schadevrije jaren kunt u de jaren overdragen.